ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

กิจกรรม 5 ส.

ใส่ความเห็น

1.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5ส

2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2 ปีการศึก3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม 5ส 4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ5ส 2556 5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5ส 2556

3.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม 5ส

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ5ส 2556

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ 5ส 2556

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s