ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

สาระน่ารู้

ใส่ความเห็น

คู่มือ CHE admin คณะ

คู่มือ CHE คณะกรรมการตรวจ

คู่มือ CHE เจ้าหน้าที่ประกัน

คู่มือ CHE เพิ่มอัตลักษณ์

2.การกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน

3.ค่าตอบแทนผู้ตรวจ SAR

4.รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) วข.สกลนคร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s