ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เอกสารเผยแพร่

ใส่ความเห็น

เป้าหมายคุณภาพ

1.1เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 54

1.2เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 55

1.3เป้าหมายคุณภาพ คณะ-สาขา ปีการศึกษา 56

คู่มือ สมศ.รอบสาม

4_คู่มือรอบสาม ฉบับสถานศีกษา

6_สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ

3.1คู่มือประกันคุณภาพ (SAR ปีการศึกษา 55)

3.2คู่มือประกันคุณภาพ (SAR ปีการศึกษา 56)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s