ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เอกสารแบบฟอร์ม

ใส่ความเห็น

1.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 56 (ระดับคณะ)

01 ปก คำนำ สารบัญ

02 ส่วนที่ 1

03 ส่วนที่ 2

04 ส่วนที่ 3

05 ส่วนที่ 4

06 ส1-ส5-update-2014

07 CDS

07 ภาคผนวก

2.แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 56 (ระดับสาขา)

01 ปก คำนำ สารบัญ

02 ส่วนที่ 1

03 ส่วนที่ 2

04 ส่วนที่ 3

05 ส่วนที่ 4

06 ส1-ส5-update-2014

07 CDS

07 ภาคผนวก

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s