ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เอกสารงบประมาณประจำปี

ใส่ความเห็น

1.โครงการที่ได้รับงปม.รายจ่าย 2556 2.โครงการที่ได้รับงปม.รายได้ 2556 3.โครงการที่ได้รับงปม.รายจ่าย 2557 4.โครงการที่ได้รับงปม.รายได้ 2557

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s