ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

ใส่ความเห็น

1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 53-56 pdf 2.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 57-60 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ ปี 2556

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s