ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร


ใส่ความเห็น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี วันที่ 7-11 พค. 2557 ณ จังเกิลเบย์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี โดยได้เข้าเยี่ยมศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบน (ฟังบรรยาย,เดินชมธรรมชาติป่าชายเลน,สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ) ชมปลาโลมา ชมตลาดพลอย ดำน้ำดูปะการัง ประชุมเสวนาการพัฒนาองค์กร ฟังธรรมเทศนาเรื่องการทำงานอย่างมีความสุข (บรรยยายธรรมโดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร) ฯลฯ
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/danai.siriburee/media_set?set=a.712009265528178.1073742116.100001573332636&type=1
DSC_5619 DSC_5670

DSC_5887 DSC_5894

DSC_5942 DSC_6186

DSC_6196 DSC_6370

DSC_6627-2 DSC_6642

โฆษณา